Tarieven, vergoeding & wachttijd

Contractvrije praktijk
Uw behandeling binnen mijn praktijk vindt plaats binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar:

Zorgverzekeraars willen in toenemende mate inkijk in de therapiekamer waarmee naar mijn mening de privacy van de cliënt wordt bedreigd. Daarnaast proberen zorgverzekeraars in toenemende mate invloed uit te oefenen op wat er in de therapiekamer gebeurt. Zo schrijven zij voor welke therapieën wel of niet ‘mogen’, een beleid dat vooral door financiële motieven lijkt te worden ingefluisterd. In elk geval blijkt uit deze beperkingen soms een gebrek aan kennis.

Door geen contracten aan te gaan, kan ik de privacy van mensen in behandeling en kwaliteit van zorg beter garanderen. De cliënt kan er zeker van zijn dat alles wat in therapiekamer wordt besproken, vertrouwelijk blijft. Uiteraard wil ik de kwaliteit van mijn werk aan kritiek onderwerpen, maar daar zijn andere manieren voor. Zo kan de zorgverzekeraar haar verzekerden rechtstreeks vragen of zij de therapie zinvol vonden. Ook de BIG herregistratie biedt voldoende mogelijkheden om professionele kwaliteiten te toetsen.

Daarnaast toets ik de kwaliteit van de behandelingen met en bij mijn collega’s van GGZ Stedendriehoek.

Vergoeding
De behandeling wordt (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft zijn er geen bijkomende kosten. Wanneer u een naturapolis heeft breng ik per besteed uur €30 voorschot in rekening, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. In ieder geval spreekt een behandeling uw eigen risico aan.

Voor de vergoeding is het vooral van belang of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Bij een naturapolis krijgt u alleen een volledige vergoeding als uw zorgverlener een contract met uw verzekeraar heeft afgesloten. Is dat niet het geval dan worden de kosten slechts gedeeltelijk vergoed (meestal tussen de 60 en 80%). Bij een restitutiepolis maakt het niet uit of de zorgverlener een contract heeft; u krijgt altijd een volledige vergoeding.

In beide gevallen zal de behandeling uw eigen risico aanspreken. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks bepaald door de overheid.

Omdat ik in mijn praktijk contractvrij werk, bent u beter af met een restitutiepolis. U krijgt dan afgezien van het eigen risico alles vergoed, terwijl u met een naturapolis een significant deel zelf moet betalen. Vaak is een restitutiepolis wel wat duurder dan een naturapolis, maar dit verschil weegt meestal ruimschoots op tegen de hogere vergoeding.

Bepalend voor de vergoeding is de datum waarop het behandeltraject (DBC) is geopend. De zorgverzekering die u op dat moment heeft, bepaalt welke vergoedingsregels er gelden voor het gehele traject. Ook als het traject pas het jaar er op wordt afgesloten en gedeclareerd. Bij langer durende behandelingen, waarvoor meerdere trajecten achter elkaar geopend moeten worden, kan het voordelig zijn om tussentijds over te stappen naar een andere zorgverzekering zodat u van de vervolgtrajecten meer vergoed krijgt. Dit overstappen kan aan het eind van elk kalenderjaar.

Wachttijd
De wachttijd voor een intake is op dit moment 24 – 28 weken. De daarop volgende behandeling kan direct starten.

Afspraak afzeggen
Een behandelafspraak kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Afmelden kan per mail of sms (ook buiten kantooruren). Voor afspraken waarop u niet verschijnt of die u te laat heeft afgezegd, breng ik 50 euro in rekening. Dit komt voor uw eigen rekening omdat de zorgverzekeraar geen ‘no show’ vergoedt.