Tarieven, vergoeding & wachttijd

Contractvrije praktijk
Uw behandeling binnen mijn praktijk vindt plaats binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar:

Zorgverzekeraars willen in toenemende mate inkijk in de therapiekamer waarmee naar mijn mening de privacy van de cliënt wordt bedreigd. Daarnaast proberen zorgverzekeraars in toenemende mate invloed uit te oefenen op wat er in de therapiekamer gebeurt. Zo schrijven zij voor welke therapieën wel of niet ‘mogen’, een beleid dat vooral door financiële motieven lijkt te worden ingefluisterd. In elk geval blijkt uit deze beperkingen soms een gebrek aan kennis.

Door geen contracten aan te gaan, kan ik de privacy van mensen in behandeling en kwaliteit van zorg beter garanderen. De cliënt kan er zeker van zijn dat alles wat in therapiekamer wordt besproken, vertrouwelijk blijft. Uiteraard wil ik de kwaliteit van mijn werk aan kritiek onderwerpen, maar daar zijn andere manieren voor. Zo kan de zorgverzekeraar haar verzekerden rechtstreeks vragen of zij de therapie zinvol vonden. Ook de BIG herregistratie biedt voldoende mogelijkheden om professionele kwaliteiten te toetsen.

Daarnaast toets ik de kwaliteit van de behandelingen met en bij mijn collega’s van GGZ Stedendriehoek.

Alleen restitutiepolis biedt volledige vergoeding

Voor de vergoeding is het vooral van belang of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Bij een naturapolis krijgt u alleen een volledige vergoeding als uw zorgverlener een contract met uw verzekeraar heeft afgesloten. Is dat niet het geval dan worden de kosten slechts gedeeltelijk vergoed (meestal tussen de 60 en 80%). Bij een restitutiepolis maakt het niet uit of de zorgverlener een contract heeft; u krijgt  bij de in onderstaand overzicht genoemde restitutiepolissen vrijwel altijd een volledige vergoeding (vraag bij mij na welke zorgverzekering volledig vergoedt).

Omdat ik werk zonder contracten bent u beter af met een restitutiepolis. U krijgt dan afgezien van het eigen risico alles vergoed, terwijl u met een naturapolis een significant deel zelf moet betalen. Vaak is een restitutiepolis wel wat duurder dan een naturapolis, maar dit verschil weegt ruimschoots op tegen de hogere vergoeding. Als u wilt overstappen, raadpleeg dan dit overzicht van restitutiepolissen in 2023.

Eigen risico

Elke zorgverzekering kent een verplicht jaarlijks eigen risico. Staat er nog eigen risico open, dan wordt dit op de vergoeding in mindering gebracht. De hoogte van het eigen risico wordt vastgesteld door het ministerie van VWS. Sinds 2016 gaat het om 385 euro. Daar bovenop kunt u met uw zorgverzekeraar een vrijwillig eigen risico afspreken, in ruil voor een lagere zorgpremie. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorgkosten (bv ziekenhuis, medicijnen, psychotherapeut) en het is een maximum bedrag per jaar. Het kan dus niet méér worden dan het bedrag dat met de verzekeraar is afgesproken, ongeacht hoeveel zorg u dat jaar nodig heeft.

Hoe verloopt de betaling?

Elk kwartaal ontvangt u een nota met daarop de contacten die u met mij, of 1 van mijn collega’s, heeft gehad. Dit betreft zowel face to face contacten als telefonische en e‑mail contacten. Als u bent besproken in het multidisciplinair overleg, staat dat ook op de rekening. U betaalt de nota en dient deze in bij de zorgverzekering om de vergoeding te ontvangen. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis dat u heeft en het nog openstaande eigen risico.

Als u in de loop van het jaar met de behandeling bent gestart en geen restitutiepolis heeft, krijgt u van mij een korting van 12,5% op het tarief. Dit als tegemoetkoming voor de eigen bijdrage.

Genoemde korting van 12.5% geldt uitsluitend in het kalenderjaar waarin u met de behandeling start. Aan het einde van het jaar heeft u immers de mogelijkheid om over te stappen naar een restitutiepolis die wel volledige vergoeding biedt.

Zo mogelijk dien ik de nota rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Soms is het nodig hiervoor een akte van cessie te ondertekenen waarmee u uw recht op vergoeding aan de praktijk over draagt.

Wachttijd
De wachttijd voor een intake is op dit moment 10-12 weken. De daarop volgende behandeling kan direct starten. Een vrijblijvend kennimsakingsgesprek is vaak op kortere termijn mogelijk.

Afspraak afzeggen
Een behandelafspraak kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Afmelden kan per mail of sms (ook buiten kantooruren). Voor afspraken waarop u niet verschijnt of die u te laat heeft afgezegd, breng ik 50 euro in rekening. Dit komt voor uw eigen rekening omdat de zorgverzekeraar geen ‘no show’ vergoedt.