Hoe

Aanmelding en intake

U kunt zich aanmelden bij mijn praktijk met een geldige verwijsbrief van uw huisarts.

Als de verwijzing bij mij binnen is kunnen we een eerste afspraak plannen. Hier voor stuur ik u per mail een vragenlijst toe. Dit is om uw klachten al gedeeltelijk in kaart te brengen. Deze zogenoemde intakefase neemt tussen de 1 -3 gesprekken in beslag en ronden we af met een behandelplan dat samen met u is opgesteld. In dit behandelplan staan kort de aard van uw klachten beschreven en hoe de behandeling vorm gegeven wordt.

In de verwijsbrief moeten in elk geval de volgende gegevens staan:

  • Datum van de verwijzing. Deze moet voor de datum van het eerste gesprek liggen (maar niet meer dan een half jaar)
  • Naam, functie en AGB code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Uw NAW gegevens en geboortedatum
  • Uit de verwijsbrief moet blijken dat de verwijzer een psychische stoornis bij u vermoedt
  • Er moet vermeld worden dat u verwezen wordt voor een behandeling binnen de SGGZ

 

Behandeling
Hoe lang uw behandeling duurt is afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten. Uw behandeling duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Alle behandelingen binnen mijn praktijk vinden plaats binnen de Specialistische GGZ (SGGZ).

Een consult duurt gemiddeld 60 minuten, in overleg met u heeft u 1 keer per week of 1 keer per 2 weken een afspraak.

Eindverantwoordelijkheid
Ik werk onder de eindverantwoordelijkheid van 1 van mijn collega psychotherapeuten van www.ggzstedendriehoek.nl. Dit betekent dat uw met 1 van hen kennis zult maken tijdens de intake fase waarbij uw behandelplan wordt besproken en vastgesteld en zullen we de voortgang van de behandeling bespreken. Daarnaast kunnen ze betrokken worden bij evaluatiemomenten en afsluiting van de behandeling, onder andere door wekelijkse multidisciplinaire overlegmomenten.

www.ggzstedendriehoek.nl